Erkek İsimleri

Alfabetik sıra ile A dan Z ye En Güzel ve Popüler 1200 Erkek Bebek İsimlerini Sizler için Derledik. Erkek bebek isimlerini ve anlamları ile bu sayfada bulabilirsiniz.

Erkek Bebek İsimleri
Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Acun : sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
 • Afşar : eli çabuk, çabuk iş gören, oğuz han`ın oğullarından birinin adı, türkmenlerin bir boyunun adı.
 • Ağa : büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse
 • Ağca : rengi beyaza yakın, beyazca akça,
 • Aka : büyük, saygıdeğer kimse,ağa
 • Akabey : varlıklı kimse, ağa ve bey
 • Akad : mezopotamya`da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad
 • Akalp : ak yiğit, ak er, temiz yiğit
 • Akan : akıp gitmekte olan
 • Akarca : akıp giden su, akan su, akarsu
 • Akarsel : akıp giden sel.
 • Akata : temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata
 • Akay : parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
 • Akba : sazlık, bataklık, ağba
 • Akbaran : ak güç
 • Akbatu : temiz ve güçlü
 • Akbatur : namuslu ve yiğit
 • Akcan : temiz can
 • Akdemir : dövme demir
 • Akdeniz : ülkemizin güneyindeki deniz
 • Aker : namuslu yiğit
 • Akergin : ak ve olgun
 • Akgüç : namuslu ve güçlü
 • Akgün : aydınlık gün, mutlu gün
 • Akhan : ak soylu han
 • Akın : düşman ülkelerine yapılan saldırı
 • Akınalp : akın yiğidi
 • Akıner : ekın eri, akın yapan er
 • Akkor : ışık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
 • Akköz : ak renkte göz, ak kor
 • Akman : lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
 • Akmeriç : “ak gibi meriç” duru sulu meriç
 • Aköz : özü ak, temiz,
 • Akpolat : ak çelik, manas destanı`nda geçen bir ad
 • Aksan : temiz, lekesiz ün
 • Aksel : beyaz sel
 • Akşit : ışıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
 • Aktan : aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
 • Aktaş : beyaz taş, kireçtaşı
 • Akün : ıyi ad, temiz ad, temiz ün
 • Alatan : güneş`in doğuşundan önceki vakit
 • Alaz : yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili,
  Yalaz, yalım alev
 • Alçın : al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş
 • Algan : ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
 • Algın : sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin,güzel
 • Alhan : al renkli prens
 • Alkan : kızıl kan
 • Alkım : yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
 • Alkın : korkusuz, yiğit, kızıl kın
 • Ali : yüce, yüksek, ulu. Hazret-i muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.
 • Alp : yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
 • Alpagut : mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
 • Alpağan : yiğit
 • Alparslan : yiğit arslan, kahraman aslan
 • Alpay : yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel
 • Alpdemir : yiğit ve demir gibi
 • Alpdoğan : yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
 • Alper : yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek
 • Alperen : yiğit ve ermiş kişi
 • Alphan : yiğit han
 • Alpkan : yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
 • Alsan : ünlen, san, al tanın
 • Altan : kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan
 • Altaner : kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
 • Altay : altın, yüce dağ, tiyanşan dağları, asya`da bir türk budunu
 • Altuğ : al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
 • Altunç : kızıl tunç
 • Altuner : çok değerli kimse, altın yiğit
 • Anı : yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra
 • Anıl : sakin,ağır, amaç, her zaman an
 • Aral : asya`da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
 • Aran : ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak
 • Aras : doğu anadolu`da bir ırmak, erzurum`a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
 • Arat : yürekli kişi, yüreklilik
 • Arca : çam, çam ağacı, temiz
 • Arda : sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl
  Meriç ırmağı`nın edirne yöresinde sağdan aldığı en önemli kolun adı, arda çayı, uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.
 • Arhan : temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
 • Arı : katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,
 • Arıca : temizce arı gibi
 • Arıcan : temiz kimse
 • Arıkan : saf kan, temiz kan, soylu kan
 • Arman : dürüst ve temiz kişi
 • Arın : temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
 • Arınç : erinç, huzur, barış
 • Arkan : arı kan, temiz kan, soylu kan
 • Arkın : arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
 • Arkut : temiz ve uğurlu arı ve kutlu
 • Armağan : birine karşılıksız olarak verilen ödül
 • Arman : istek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan
 • Arslan : aslan
 • Artun : kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
 • Aşkın : çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar
 • Ata : baba, dede,soyun büyüğü.
 • Atabey : saygıdeğer kimse, seçuklular döneminde bir ünvan
 • Atacan : hoşgörüsü olan kimse, babacan
 • Atahan : büyük yönetici, ata durumundaki han
 • Atak : atılgan yiğit, yürekli
 • Atakan : atalardan gelen kan
 • Atalay : benim atam
 • Ataman : ata, ata kişi, başkan bağbuğ
 • Atıl : ileri doğru fırla
 • Atılgan : güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
 • Ayaz : duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk
 • Aybars : ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (hun imparatoru attila`nın amcasının adı)
 • Ayberk : ay kadar güzel olan
 • Aybora : ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına
 • Aydın : okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, ege bölgesi`nde bir il
 • Ayhan : oğuz han`ın oğlu
 • Aymete : ay ve hun imparatoru mete`den oluşmuş bir ad
 • Aypolat : ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
 • Aytun : ay ve gece, aylı gece
 • Aytuna : ay gibi güzel ve tuna ırmağı gibi görkemli
 • Aytunca : ay gibi güzel ve tunca ırmağı gibi görkemli
 • Aytunç : ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
 • Azrak : çok az bulunur, değerli
 • Âbidin : ibadet edenler kulluk yapanlar.
 • Adnan : üstün insan.
 • Affan : çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
 • Âgah : bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
 • Âhi : arkadaş, dost, cömert, yiğit.
 • Ahmed : çok övülmüş, beğenilmiş.
 • Alican : cana yakın, kanı sıcak, candan.
 • Âlişan : şan ve şerefi yüce olan.
 • Alişir : aslan ali.
 • Alpaslan : korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
 • Alper : cesur asker, yiğit asker.
 • Alperen : hem din adamı hem komutan olan yiğit.
 • Altemur : demirin korlaşmış kırmızı hali.
 • Âmir : imâr eden.
 • Ammâr : bir yeri bakımlı hale getiren.
 • Aşkın : aşmış, ileri, üstün, seçkin.
 • Ata : baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
 • Atalay : tanınmış, ünlü.
 • Atâullah : allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
 • Avşar : işi hemen yapan.
 • Aykan : kanı parlak ve canlı.
 • Aykut : armağan, mükafat, ödül.
 • Aytekin : ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
 • Ayvaz : koca, eş.

B Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Bahadır : yiğit, batur
 • Balamir : m.ö. 475 yıllarında don ırmağı`nı geçerek rusya`yı alan, tuna kıyılarına dek dayanan bir türk hükümdarı
 • Balkır : ışıl ışıl parıldar, ışık saçar
 • Baran : durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
 • Baranalp : güçlü yiğit
 • Baransel : güçle ilgili, güçlü sel
 • Barçın : süslü ipekli kumaş
 • Barın : güç, baran; moğol döneminde orta asyada`ki büyük türk boylarından birinin adı
 • Barış : savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
 • Barkın : görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin
 • Barlas : iyi savaşa, savaşçı yiğit
 • Bartu : en eski türk hanlarından birinin adı
 • Bartunç : güçlü tunç
 • Başar : gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
 • Başaran : yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren ereğine ulaşan
 • Başer : başta gelen kimse, başta gelen er
 • Başhan : hanların başı
 • Batı : güneş`in battığı yön
 • Batıbek : batı beyi
 • Batıhan : batının sultanı, hanı
 • Batu : güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön
 • Batuhan : bkz. Batuğhan
 • Batur : alp, yiğit, yürekli, bahadır
 • Baturalp : yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
 • Baturay : hem yiğit hem ay gibi olan
 • Baybars : eskiden türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit türk memluk imparatorluğu`nun dördüncü sultanının adı
 • Baybora : hem zengin hem fırtına gibi
 • Bayhan : zengin han
 • Baykal : yaban atı, moğolistan`da büyük bir göl, deniz
 • Baykam : sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
 • Baykan : soylu kimse, zengin ve soylu
 • Baysal : kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu
 • Baysan : varlıklı ve ünlü
 • Bediz : açık, belli, görünen. 2.süs
 • Beha : ender, zor bulunan
 • Behir : deniz
 • Beker : güçlü, kuvvetli
 • Bekir : sabah erken kalkan.
 • Bektürk : türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan
 • Bener : kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi
 • Beran : koç başı
 • Berdan : eşitliği sağlayan kimse
 • Berge : iz
 • Bergin : güçlü, kuvvetli
 • Berhan : sağlam, güçlü kan 2.güçlü komutan
 • Berk : sert, sağlam, katı 2.yıldırım
 • Berkal : sağlam, güçlü, sert ol
 • Berkan : parıldayış, şakıma
 • Berkant : bozulamaz yemin 2.sağlam, güçlü 3. Orta asya`da sıradağlar
 • Berkay : güçlü ve ay gibi
 • Berke : kamçı, kırbaç
 • Berker : güçlü, sağlam erkek
 • Berkin : çok kuvvetli 2.pekiştirilmiş
 • Berkkan : geçmişi sağlam olan kimse
 • Berkman : kişiliği sağlam olan kimse
 • Berksan : adı, sanı sağlam bilinen
 • Berksay : sert kaya
 • Berktan : tanyeri gibi güzel ve güçlü
 • Bertan : tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
 • Bilal : suyla ıslatan; ıslaklık
 • Bilan : değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
 • Bilge : bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.göktürk hakanı
 • Bilgealp : bilgili ve cesur kişi
 • Bilgekağan : bilgili ve savaşçı kişi
 • Birant : yemin, tek ant
 • Bircan : yekvücut
 • Birkan : aynı kandan, aynı soydan olan
 • Birol : bir tane olan
 • Boğaçhan : efsaneleşmiş türk kahramanı. Dede korkut öykülerinde adı geçen yiğit
 • Bolat : çelik gibi sert
 • Bora : yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
 • Borahan : sert hakan
 • Boran : rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
 • Buğra : erkek deve
 • Buğrahan : ilk islam devletlerini kuran türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
 • Bulut : havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
 • Burak : hazret-i muhammed aleyhisselamın miraç`da bindiği atın ismi
 • Burhan : bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
 • Burkay : buruk ay
 • Büke : pehlivan 2.bilgili, zeki kişi 3. Ejderha
 • Babacan : cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
 • Baha : değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
 • Bahadır : yiğit, cesur, kahraman.
 • Battal : kahraman, cesur, çok büyük.
 • Batu : güçlü, kudretli.
 • Bedir : dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
 • Behcet : sevinç, güler yüzlü, şirin.
 • Behlül : çok gülen, hayır sahibi, cömert.
 • Behnan : iyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
 • Behram : merih yıldızı.
 • Behzat : soyu güzel, doğuştan asil.
 • Bekir : ilk çocuk. Genç, taze.
 • Bektaş : akran, eş.
 • Bera : fazilet, meziyet sahibi.
 • Berkan : şakıyan, parıldayan.
 • Berkin : güçlü, sağlam.
 • Beşer : insan.
 • Beşir : müjdeleyen. Güler yüzlü.
 • Bilal : su.
 • Bilgehan : derin bilgi sahibi hakan.
 • Bişr : güler yüzlü.
 • Buğra : erkek deve, hindi, aslan.
 • Burak : peygamber efendimizin miracda bindiği at.
 • Burhan : delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
 • Bülent : yüksek, yüce, uzun.

C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Calp : güçlü
 • Can : insanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
 • Canberk : sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
 • Caner : yürekten sevilecek kimse
 • Cankat : “cana can kat katmak”tan buyruk, ailemize can katasın
 • Cankut : kutlu kimse, uğurlu can
 • Canpolat : canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimsel
 • Cantekin : biricik can, can şehzade
 • Ceyhun : orta asya`da bir ırmak
 • Coşku : olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan
 • Cafer : çay, dere, küçük akarsu.
 • Câbir : cebreden, zorlayan, galip gelen.
 • Can : ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
 • Candar : silahlı asker.
 • Caner : can dostu.
 • Canib : yan, taraf, yön.
 • Cârullah : allah’a yakın olan, allah dostu.
 • Celâl : azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
 • Çelebi : efendi, görgülü ve ince insan.
 • Cem : hükümdar, şah.
 • Cemal : yüz güzelliği
 • Cemaleddin : dinin güzeli, dinin cemali.
 • Cemali : yüzü güzel olan, güzellik sahibi.
 • Cenab : büyük, şerefli
 • Cerrah : ameliyat yapan, operatör.
 • Cevat : çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
 • Cevdet : güzel, kusursuz, cömert, olgun.
 • Cevheri : cevher sahibi.
 • Cezmi : azimli, kararlı.
 • Cihad : din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
 • Cihangir : cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
 • Civan : genç, taze, delikanlı.
 • Cihanşah : dünyanın padişahı.
 • Cübeyr : küçük kahraman, küçük yiğit.
 • Cüneyt : küçük asker, askercik.

Ç Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Çaba : bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç
 • Çağ : başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç
 • Çağan : mutlu gün, bayram
 • Çağatay : cengiz han`ın oğlu
 • Çağdaş : aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
 • Çağlar : çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
 • Çağlayan : bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
 • Çağman : çağdaş kimse, çağın insanı
 • Çağrı : birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş
 • Çakır : doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
 • Çelik : su verilip sertleştirilen demir, polat
 • Çetin : istenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, kolay olmayan, sert, sarp
 • Çetinalp : zorlu ve yiğit, sert yiğit
 • Çevik : kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
 • Çınar : boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç

D Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Dalan : dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
 • Demir : yeraltından çıkarılan, türlü iştekullanılan dayanıklı bir maden, bu madenden yapılmış olan
 • Demiralp : demir gibi sağlam yiğit
 • Demiray : demir gibi sağlam ve ay gibi güzel
 • Demircan : demir gibi sağlam kimse
 • Demirkan : sağlam ve güçlü kan
 • Deniz : yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su
 • Denizhan : ünlü oğuz destanı`na göre, oğuz han`ın altı çocuğundan en küçüğü,
 • Deren : tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
 • Derin : dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan
 • Devrim : kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel değişimlere yol açan haraket
 • Dikmen : koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri, dik olan yer
 • Dilmen : dil bilen kimse, dilci
 • Dinç : sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
 • Dinçalp : güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
 • Dinçer : güçlü er, güçlü kimse
 • Dinçtürk : sağlıklı, sağlam türk, güçlü türk
 • Diren : karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
 • Dirlik : düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
 • Doğa : kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
 • Doğan : küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
 • Doğanalp : şahin ve yiğit yiğit kimse
 • Doğanay : ayın ilk günlerinde ay, yeni ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
 • Doğu : güneş`in doğduğu yönden
 • Doğuer : doğu yiğidi
 • Doğuş : doğma, doğma biçimi, yaradılış
 • Dolun : dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
 • Dolunay : yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış ay, ay`ın on dördü çok güzel kimse, ay gibi kimse
 • Dora : doruk
 • Doruk : dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepev durukan : temiz kan, saf kan
 • Dâhi : üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
 • Dâi : dua eden, duacı, hak dine çağıran.
 • Dânâ : çok bilen, bilgili.
 • Daniş : bilgi, bilme, biliş, ilim.
 • Danişmend : bilgili, âlim.
 • Dâver : doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
 • Derviş : allah için alçak gönüllüğü kabul eden.
 • Dilhan : içten, gönülden söyleyen.
 • Dilaver : yiğit, yürekli, erkek.
 • Doğan : atılgan ve yiğit.
 • Dülger : marangoz.

E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Ediz : değerli, ulu, yüce, yüksek
 • Efe : özellikle batı anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı
 • Efekan : yiğit bir soydan gelen
 • Ege : ulu, büyük, türkiye ile yunanistan arasındaki denizin adı
 • Egemen : yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan sürdüren, üstün, sözünü, geçiren
 • Ekin : tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman oluncaya değin aldığı duruma verilen ad
 • Emre : dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, türk ozanı yunus`un adlarından biri
 • Engin : yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş
 • Eralkan : al kanlı yiğit
 • Eralp : yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
 • Eraltay : altay dağlarından gelmiş yiğit
 • Eray : ay gibi yiğit
 • Erberk : sağlam, yiğit, sert yiğit
 • Erbuğ : yiğitler başı, komutan
 • Erdağ : dağ gibi er, dağ gibi yiğit
 • Erdem : iyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı
 • Erdin : ereğine ulaştın; allah yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın yetiştin
 • Erdinç : dinç yiğit
 • Erek : ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek istenen sonuç
 • Erez : buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
 • Ergin : olmuş, olgunlaşmış yetişmiş
 • Ergün : erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
 • Erim : bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
 • Erinç : mutluluk içinde yaşama, dirlik
 • Eriz : yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
 • Erk : yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
 • Erke : işe çevrilebilen güç,
 • Erkmen : güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
 • Erkut : uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
 • Erman : er kişi, yiğit kişi
 • Erol : yiğit ol, erkek ol, er ol
 • Ersan : yiğit ünlü, er sanlı
 • Ersin : “yiğitsin” “erkeksin” erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
 • Ertan : güneş`in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
 • Ertaylan : yiğit ve uzun boylu kimse
 • Ertekin : yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
 • Erten : erkek tenli
 • Ertürk : yiğit türk, erkek türk
 • Eryiğit : yiğit erkek
 • Esen : hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
 • Esener : sağlıklı yiğit
 • Esentürk : sağlıklı türk
 • Eser : yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
 • Esmen : esen yel gibi kimse
 • Eti : m.ö. 1900-1200 yılları arasında anadolu`da büyük bir uygarlık kurmuş olan orta asyalı bir ulus
 • Evre : bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların her biri, alınan yol aşama
 • Evren : var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya
 • Evrim : ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
 • Ezgü : iyi kimse
 • Ecehan : hanların başı.
 • Ecmel : en güzel, en yakışıklı.
 • Ecvet : en cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
 • Ede : ata, büyük kardeş, ağabey.
 • Edhem : kara donlu, yağız at.
 • Efe : batı anadolu yiğidi, zeybek.
 • Efken : atıcı, yıkıcı.
 • Eflah : tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
 • Ekmel : en olgun, mükemmel.
 • Ekrem : çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
 • Elvan : renkli, renk renk.
 • Emced : çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
 • Emir : bir kavmin, şehrin başı, reisi.
 • Emre : aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
 • Enes : insan.
 • Engin : uçsuz bucaksız deniz.
 • Enver : çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
 • Ercümend : muhterem, şerefli, itibarlı.
 • Erdem : fazilet.
 • Ergün : sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
 • Erhan : yiğit hakan.
 • Erkam : rakamlar, isimler.
 • Erkan : esaslar, direkler, reisler.
 • Erkin : bağımsız hareket eden.
 • Erman : arzusu, isteği olan.
 • Erol : sözünde duran er.
 • Ertuğrul : temiz, yürekli, doğru insan.
 • Esat : çok uğurlu ve mutlu.
 • Esed : aslan, gazanfer, cesur.
 • Esved : siyah, esmer.
 • Eşref : en çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
 • Etem : kusursuz, noksansız.
 • Evran : baht, büyük yılan.
 • Eymen : daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
 • Eyüp : tevbe eden, hatalarına pişman olan.
 • Ezrak : mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Fatih : fetheden
 • Ferdi : bireysel, tek başına.
 • Ferhan : sevinç, neşe. İyi haber karşısında verilen ödül. Güçlükleri aşıp bir yeri ele geçirme.
 • Feridun : tek başına, eşsiz.
 • Ferit : sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.
 • Feyyaz : berekeli, gür, verimli. Eli açık.
 • Fırat : bir nehir adı. Türkiye`den geçip basra`ya dökülür.
 • Furkan : iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki herşeyi gösteren.
 • Fazlı : iyilik, fazilet, erdem, lütuf.
 • Fahreddin : dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
 • Fâlih : isteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
 • Faris : yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
 • Faruk : hak ile bâtılı ayıran.
 • Fasih : güzel, düzgün ve açık konuşan.
 • Fatih : fetheden, zapteden, aşan.
 • Fatin : zeki, anlayışlı.
 • Faysal : kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
 • Fazlullah : allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
 • Feda : kurban olma, gözden çıkarma.
 • Fedai : canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
 • Feramuz : şanlı, şerefli, ün kazanmış.
 • Feramuş : hatırdan çıkan, unutulan.
 • Ferhan : sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
 • Ferhat : sevinç, neşe sahibi.
 • Feridüddin : dinin en üstünü.
 • Feridun : tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.
 • Ferman : emir. Padişahların tarafından verilen emir.
 • Ferruh : uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.
 • Fettah : fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
 • Feyyâz : feyz, bereket ve bolluk veren.
 • Feyzullah : allahü teâlânın feyzi.
 • Fuat : kalb, gönül.
 • Furkan : iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.
 • Fuzuli : fazla, anlamsız, yersiz.

G Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Gediz : su birikintisi, gölcük, ege bölgesi`nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe
 • Gencer : delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer
 • Genç : yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç
 • Gençalp : genç yiğit
 • Gençer : delikanlı, genç yiğit
 • Geray : açık maviye yakın, gök rengindeki ay
 • Giray : uygun, yaraşır, eski kırım hanlarının ünvanı
 • Girgin : herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse
 • Gökalp : gök gözlü yiğit
 • Gökay : mavi ay; gökyüzündeki ay
 • Gökberk : mavi ve gözlü ve sert
 • Gökdeniz : mavi deniz
 • Göker : gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse
 • Gökhan : oğuz han`ın oğlu
 • Gökmen : mavi gözlü ve sarışın kimse
 • Göksagun : mavi gözlü hekim
 • Göksel : gökyüzüyle ilgili
 • Göktan : mavi şafak, mavi tan
 • Göktuna : mavi tuna
 • Göktunç : mavi gözlü ve tunç gibi
 • Göktürk : 552-745 yılları arasında orta asya`da hüküm süren, bumin han`ca kurulmuş olan türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse
 • Gönen : mutlu ol, sevin
 • Gönenç : varlık, bolluk, mutluluk, sevinç
 • Görkem : gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik
 • Görkmen : alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek
 • Güçlü : dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer
 • Güçlüer : dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit
 • Güçlütürk : dayanıklı, zorlu türk, kuvvetli türk
 • Gültekin : tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi
 • Gün : güneş`in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş
 • Günal : kırmızı güneş, al güneş
 • Günalp : güneş gibi ve yiğit
 • Günay : güneş ve ay, güneş gören yer, güney
 • Günberk : güneş gibi yakıcı ve sert
 • Gündoğan : (güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) doğan güneş, doğan gün
 • Gazanfer : yiğit, aslan gibi cesur.
 • Gazi : savaştan sağ dönen.
 • Gevheri : pırlanta gibi temiz insan.
 • Gıyas : yardım eden.
 • Giray : kırım hanı.
 • Gürbüz : toplu, güçlü dinç erkek.

H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Hakan : eskiden türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan
 • Hansoy : han soylu, bey soyundan gelen
 • Heper : bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit
 • Hınçal : öcünü onda koyma, öcünü al, öç al
 • Habbab : seven, sevgili, dost.
 • Habil : yumuşak ve temiz huylu.
 • Hacib : kapıcı, kapıcı başı.
 • Hafi : güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
 • Hafid : torun.
 • Hakan : türk hükümdarı.
 • Hakem : hüküm veren.
 • Haki : hikaye eden, anlatan.
 • Hakkı : doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
 • Haldun : devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
 • Halife : birinin yerine geçen .
 • Halil : dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
 • Haluk : iyi ve güzel huylu, geçim ehli, islama yakışır.
 • Hamdullah : allahü teâlâya hamd eden.
 • Hammâd : çok hamd eden, çok dua eden.
 • Hamza : aslan, heybetli, azametli.
 • Han : hakan veya hakana bağlı hükümdar.
 • Hanefi : istikamet üzere olan.
 • Hani : yumuşaklık ve vakar sahibi.
 • Hasan : güzel, iyi, hoş.
 • Haseki : hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.
 • Hasibi : cömert, hayırhah.
 • Hasin : kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.
 • Hâtem : mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
 • Hattâb : çok güzel konuşan ve nasihat eden.
 • Hatip : hitabeden, güzel söz söyleyen.
 • Hayali : hayal eden.
 • Haydar : aslan, cesur, yiğit, kahraman.
 • Hayrani : hayran olan.
 • Hayreddin : dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.
 • Haşim : ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
 • Haşmet : heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.
 • Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
 • Hızır : yeşil.
 • Hicabi : mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
 • Hilmi : yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.
 • Himmet : lütfeden, gayret eden.
 • Hişam : haya eden, utanan.
 • Hud : büyük, çok hürmet eden.
 • Hulusi : halis, saf, samimi, candan, içi temiz.
 • Hurşid : güneş.
 • Huzeyfe : küçük testici, çömlekçi çırağı.
 • Hüccet : senet, vesika, delil.
 • Hüdâvendigâr : hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
 • Hüdayi : hüdânın kulu.
 • Hümayun : mübarek, mutlu, padişaha olan.
 • Hüsameddin : dinin keskin kılıcı.
 • Hüseyin : küçük güzel.
 • Hüsrev : padişah, hükümdar, sultan.

I Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Ilgar : akın
 • Ilgaz : çankırı-kastamonu arasında, batı karadeniz bölgesi`nin en yüksek dağlar topluluğu
 • Işın : bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
 • Işıner : ışın saçan yiğit
 • Işıtan : aydınlatan, ışık veren

İ Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • İçöz : içi özü olan ilbay : bir ilin, bir obanın yöneticisi
 • İlbey : ülkenin beyi, orhan gazi döneminde bir salla rumeli`ye geçen türk savaşçılarından, rumeli de bir çok yeri alan kişi
 • İlbilge : ülkenin, yurdun bilgesi
 • İldeniz : ülkenin, yurdun denizi
 • İlkan : iran`da ilhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran türk
 • İlke : (ilk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı
 • İlker : (doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek
 • İlkut : kutlu ülke, kutlu yurt
 • İltan : ülkenin ışığı
 • İltay : ülkenin yavrusu, çocuğu
 • İltekin : ülkenin şehzadesi
 • İlter : yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülkesever, yurtsever
 • İlteriş : ülkeyi derleyip toplayan
 • İmge : düş, görüntü, tasarım
 • İmre : dost, arkadaş, ağabey
 • İmren : (“imrenmek”ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme isteği, imrenme
 • İnal : güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han
 • İhsan : hakkından fazlasını veren.
 • İhvan : sadık, samimi, candan dost.
 • İkrime : kerem sahibi, cömert.
 • İlhami : ilham sahibi.
 • İlker : ilk erkek çocuk.
 • İmadeddin : din direği, devleti ayakta tutan.
 • İmam : nümune, rehber, önder, başkan.
 • İnayetullah : allah’ın lütfu, ihsanı.
 • İslam : müslüman, hakka teslim olan.
 • İsmâil (ib) : allahü teâlâya çok ibadet eden.
 • İzzet : değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Kağan : hanlar hanı, hakan, han, orta asya`da eskiden moğol imparatorlarına verilen unvan, imparator
 • Kanat : kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
 • Kandemir : sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
 • Kaner : kanlı yiğit
 • Kansu : çerkez memluk beyi, çin`de bir il, memluk sultanlığının son çerkez sultanı
 • Kaplan : hindistan ve afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde,
  Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
 • Karaca : geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağ keçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)
 • Karan : karanlık
 • Kartal : kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
 • Kaya : büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
 • Kayatürk : kaya gibi sağlam ve sert türk
 • Kayı : osmanlıların kökeni olan oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
 • Kayıhan : güçlü kağan, sert han, sağlam han
 • Kayra : allah yardımı; allah’dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
 • Keskin : çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
 • Kıraç : su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
 • Kıvanç : mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
 • Koçer : koç yiğit, yiğitler yiğidi
 • Koçhan : yiğit kağan
 • Konur : kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
 • Konuralp : yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
 • Kor : iyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
 • Koralp : kor gibi, kor ateş gibi yiğit
 • Koray : kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay
 • Korcan : kor ateş gibi kimse
 • Korel : kor ateş durumuna gelmiş el
 • Korer : kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
 • Korkmaz : hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
 • Korkut : dedem korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; “korkutmak”tan buyruk
 • Köksal : “yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!”kökünü derinlemesine sal” “kökleş yerleş” anlamında buyruk
 • Kubilay : çin`de “yu-an” adıyla yeni bir hanedanlık kuran moğol imparatoru, kubilay han
 • Kunt : sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
 • Kunter : sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
 • Kurt : sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz
 • Kurtuluş : tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
 • Kutay : ıyilik getiren ay, uğurlu ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi
 • Kuter : ıyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
 • Kutlay : uğurlu ay, kutlu ay
 • Kutlu : ıyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
 • Kutsal : tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen;
  Dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan uğurlu, kutlu kutsay : uğurlu say
 • Kuzey : sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön
 • Kaan : kağan. Hanların hanı, şahinşah.
 • Kabil : kabul eden, önde olan.
 • Kadem : ayak, adım.
 • Kâdir : tükenmez güç ve kudret sahibi.
 • Kadîr : çok güçlü, çok kudretli.
 • Kadı : hüküm, karar ve hakimlik.
 • Kalender : dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
 • Kamran : isteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
 • Kasım : taksim eden, bahşeden.
 • Kâzım : öfkesini, gazabını yenen.
 • Keleş : güzel yakışıklı, bahadır.
 • Kemal : olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.
 • Keramet : kerem, ihsan, evliyada görülen harika.
 • Kerami : soylu, şerefli.
 • Kerem : asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
 • Keremşah : çok cömert, çok eli açık, çok soylu.
 • Key : büyük hükümdar, padişah.
 • Keşşaf : keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
 • Kılıç : iki yüzü keskin eski bir silah.
 • Kıymet : değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.
 • Kiram : soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
 • Korkut : büyük dolu tanesi.
 • Kuddusi : mukaddes, ulvi, pak.

L Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Laçin : bir cins şahin – sarp, yalçın
 • Lami : sert, çatık kaslı veya aslan
 • Lema : herseye gücü yeten
 • Lemi : becerikli, atılgan
 • Levent : dünya,varlık

M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Malkoç : ünlü bir akıncı soy olan malkoçoğullarının atası malkoç mustafa bey`in adından
 • Meriç : bulgaristan`dan çıkıp edirne yakınlarında arda ve tunca ile birleştikten sonra türk-yunan sınırları boyunca akraka enez yakınlarında ege denizi`ne dökülen ırmak
 • Meriçtan : meriç ırmağı`nın şafağı, meriç kıyısındaki sabah vakti
 • Mert : sözünün eri; yiğit bahadır, batur
 • Merter : sözünün eri; yiğit
 • Mertkal : her zaman mert olarak yaşa
 • Mertol : sözünün eri ol, yiğit ol
 • Mete : hun türklerinin büyük hakanı, babası teoman`ı öldürerek yerine geçti. (m.ö. 209), otuz beş yıl hun tahtında kaldı, oğuz han olarak da bilinir moğol moğolistan halkından. Moğollar orta asya`da bir kavimdi; çok eski çağlarda türklerle aynı kavimdendi. Cengiz han`ın kurduğu moğol imparatorluğu tarihte ünlüdür.
 • Mutlu : bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut
 • Müren : dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran
 • Mahdum : hizmet edilen, evlat.
 • Mahmud : övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.
 • Mahmur : sarhoş, uykulu, baygın gözlü.
 • Murat : istek, arzu, maksat. Seçilen
 • Mazhar : nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.
 • Memun : korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
 • Mecdeddin : dinin büyüğü.
 • Mecnun : deli, divâne, delice seven.
 • Medeni : şehirli, bilgili ve görgülü.
 • Mert : sözünün eri, yiğit, bahadır.
 • Mestan : mest olmuş, bayılmış.
 • Metin : sağlam, dayanıklı.
 • Mir : amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
 • Miraç : merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .
 • Mirkelam : kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.
 • Mirza : hükümdar soyundan gelen, beyzade.
 • Misbah : lamba.
 • Mithat : methetme, övme.
 • Muammer : uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
 • Muaz : sığınan, korunan, sarılan.
 • Muhammed : yerde ve gökte çok övülen.
 • Muharrem : haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
 • Muhtar : seçilmiş, seçkin.
 • Muhterem : saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.
 • Muhteşem : göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
 • Muhyiddin : dini ihya eden.
 • Muktedi : iktida eden, tâbi olan, uyan.
 • Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
 • Muktefi : iktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
 • Muslih : ıslah eden, düzelten.
 • Mustafa : saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.
 • Mutahhar : temizlenmiş, mübarek.
 • Mutasım : günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.
 • Muteber : kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.
 • Mutemed : kendisine itimat edilen, güvenilen.
 • Mutlu : halinden, memnun, mesut, bahtiyar.
 • Muttalib : talep eden, isteyen.
 • Mübarek : bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
 • Mübeşşir : müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.
 • Müjdat : iyi haber, müjdeli haber.
 • Mükerrem : şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.
 • Mülayim : yumuşak huylu, medenice hareket eden.
 • Mümtaz : imtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
 • Müren : akarsu, nehir, ırmak.
 • Mürsel : gönderilmiş, yollanmış, nebi.
 • Müşir : işaret eden, yol gösteren, mareşal.
 • Müzdad : artmış, çoğalmış, uzun.

N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Nart : yürekli, yiğit
 • Nayman : sekiz; batı moğolistan`da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan türk topluluğu
 • Nogay : 1280-1299 yılları arasında tuna ve dobruca tarlalarının başı olarak saltanat süren, hulagu han`ca öldürülen kişi, nogay han
 • Noyan : ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi
 • Nurkut : aydınlık sal, ışık ver
 • Nursal : aydınlık sal, ışık ver
 • Nuyan : soylu kişi, noyan
 • Nabi : haberci, haber veren.
 • Namdar : meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
 • Nasreddin : dine yardım eden.
 • Nebi : haberci, haber getiren, peygamber.
 • Necat : kurtuluşa, selamete eren.
 • Necati : kurtulan, felah bulan.
 • Neccar : dülger, marangoz, doğramacı.
 • Necdet : kahraman, yiğit, efe.
 • Necih : başarılı, galip, muzaffer.
 • Necmi : yıldız
 • Nefi : kazançlı, kârlı.
 • Nejat : soy nesil, nesep, tabiat.
 • Nesimi : hoş ve mülayim.
 • Nevzat : yeni doğmuş çocuk.
 • Neşet : yetişen, ileri gelen, doğan.
 • Neşat : sevinç, neşe, keyif.
 • Nihat : tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
 • Nijad : soy.
 • Niyazi : yalvaran, yakaran, dua eden.
 • Nizam : düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
 • Numan : refah, konfor.
 • Nuaym : hayat güzelliği, refah.
 • Nusret : yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
 • Nüzhet : neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.

O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Olcay : rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
 • Olgaç : olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili
 • Oluş : olma biçimi, var oluş
 • Omay : beğenilen, sevilen
 • Ongu : onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk
 • Onur : kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum
 • Onuray : onurlu ve ay gibi güzel
 • Oray : kent üstüne doğan, ay, kentli ay
 • Oskay : neşeli, şen, sevinçli
 • Oytun : kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal
 • Oğuz : doğru, sağlam, güçlü, genç.
 • Oğuzhan : oğuzların hükümdarı.
 • Okan : anlayışlı, kavrayışlı.
 • Oktay : hiddetli, kızgın, sinirli.
 • Orhan : şehrin hakimi.
 • Osman : aşere-i mübeşşeredendir. Yani cennete girecekleri müjdelenen on kişiden biridir. Üçüncü islâm halifesidir.
 • Ozan : halk şairi, geveze.

Ö Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Öcal : sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al
 • Ödül : iyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan
 • Öğün : (“övünmek`ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün
 • Öğünç : övünülecek şey, kıvanç, övünç
 • Öke : olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
 • Ökmen : akıllı, zeki
 • Öktem : yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
 • Ökten : güçlü, yiğit
 • Önal : önce davran, başa geç
 • Önalan : önce davranan, önde giden, başa geçen
 • Öncel : birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
 • Öncü : önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
 • Öncüer : önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
 • Önder : yol gösterici, kılavuz; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, kendine başkalarını uyduran ve onları yöneten kimse, şef, lider önel : bir işin yapılması için verilen süre
 • Öner : önde gelen yiğit önde giden erkek
 • Över : bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir.
 • Övgü : övmek için söylenen güzel söz, övme
 • Övün : kendi kendini öv, kendini yücelt
 • Övünç : bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
 • Özay : özü ay gibi
 • Özbek : yürekli, doğru, namuslu; orta asya`da yaşayan bir türk boyu, bu boydan kimse
 • Özberk : özü sert, özü sağlam
 • Özcan : bir kimsenin kendi öz canı olan
 • Özdilek : içten dilenen şey, içsel dilek
 • Özdoğa : özce doğaya benzeyen kimse
 • Özel : yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı
 • Özen : bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme
 • Özenç : bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
 • Özer : özü yiğit, özce erkek, yiğit
 • Özerk : kendi kendini yöneten
 • Özgen : yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür
 • Özgü : belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
 • Özgül : pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan
 • Özgün : hiç kimseye benzemeyen
 • Özgür : başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür
 • Özinal : özü inanç verici
 • Özinan : özü inandırıcı
 • Özkan : soylu kan
 • Özler : göreceği gelir, hasret çeker
 • Özmen : özlü kimse, içten kimse
 • Özok : özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
 • Özol : bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
 • Özsel : özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
 • Özsoy : özü temiz, soylu kimse
 • Öztan : gerçek şafakn
 • Öztekin : biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
 • Öztuna : gerçek tuna ırmağı
 • Öztunç : tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
 • Öztürk : gerçek türk; özü türk, öz türk

P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Pamir : orta asya`da yükseltilerle dolu kütle, yayla
 • Pars : etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı bir hayvan
 • Pasin : eski bir türk oymağını adı
 • Pekcan : sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın
 • Peker : sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit
 • Pekin : kuşkuya yer olmayacak denli kesin
 • Pekiner : pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit
 • Pekşen : çok şen
 • Perk : sağlam, güçlü, sert, berk
 • Polat : sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert
 • Polatalp : çelik yiğit
 • Polathan : çelik gibi sert han, çelik kağan
 • Polatkan : çelik kan, sağlam kan
 • Pusat : zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Raci : sezgi, anlayış, dikkat
 • Rasin : beyaz ay,dolunay
 • Raşit : dürüst, güvenilir
 • Refik : yüce,ulu
 • Reha : candan, cana yakın
 • Renan : kızıl kan
 • Reşat : kahraman, cesur, savasçi
 • Reşit : yigit,cesur
 • Rusen : sabah güneş dogarkenki zaman
 • Rüçhan : bir türk boyu
 • Raci : rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.
 • Racih : üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
 • Rafet : merhamet etme, acıma, esirgeme.
 • Ramazan : çok sıcak olan, günahları yakan.
 • Ramiz : işaret koyan, işaretle konuşan.
 • Rauf : pek esirgeyen, çok merhamet eden.
 • Recai : rica eden, dua eden, allahü teâlâya yalvaran.
 • Recep : mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.
 • Refah : bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
 • Re`fet : acıyan, merhamet eden.
 • Reha : kurtuluş, halas.
 • Reis : baş, başkan.
 • Resül : yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
 • Reşat : hak yolunda yürüme, doğru yol.
 • Reşid : akıllı, iyi ve olgun.
 • Rifat : yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
 • Rüçhan : üstün olan.
 • Rıdvan : razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.
 • Rıza : kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Sağcan : sağlıklı can, sağlıklı kimse
 • Sağlam : dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, bozulmamış; güvenilir, dürüst
 • Salman : özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
 • Saltuk : kendi başına bir varlığı olan; doğu anadolu`da kurulan
 • Sanal : ün kazan, ünlü ol
 • Sanalp : ünlü yiğit
 • Sanberk : ünü sağlam
 • Sancar : eski türk adlarından; kısa kama
 • Sançar : sancar
 • Saner : ünlü yiğit, tanınmış kimse
 • Sanlı : çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü
 • Saran : çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli
 • Sarp : geçilmesi, çıkılması güç, çok dik
 • Sarper : dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
 • Sarphan : sarp kağan
 • Saruhan : sarı kağan, sarı han; saruhan, selçuk uçbeylerindendi, manisa`yı alarak saruhanlı beyliği`ni kurmuştu
 • Savaş : birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
 • Saygın : saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
 • Sayhan : saygı gösteren kağan
 • Seçen : ıyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse
 • Seçkin : seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş
 • Seçkiner : herkesçe beğenilen yiğit
 • Sel : sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne gelen herşeyi alıp götüren taşkın su
 • Selçuk : küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; selçuklulara adını veren sultan selçuk`tan
 • Sencer : halden bilen kimse; kale, hisar; çağatay hanlarından birinin adı
 • Sener : sen yiğitsin
 • Seren : “sermek” eylemini yapan; gemilerde yelken direği sergen : sergilenmiş olan, sergi; raf
 • Sert : kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz
 • Seyhan : çukurova`da adana`dan geçerek akdeniz`e dökülen büyük ırmak
 • Seyhun : orta asya`da bir ırmak
 • Sezgin : sezme yeteneği olan kimse, sezici
 • Somer : katışıksız yiğit, tam yiğit
 • Sona : bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
 • Sonay : artık ondan sonrası olmayan ay; (mecaz olarak) son çocuk
 • Soner : artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek çocuk, son yiğit
 • Sorkun : bir tür söğüt
 • Soydan : soylu, iyi bir soydan gelen
 • Soyer : soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
 • Soyhan : soyu han olan, kağan soylu
 • Soykan : soylu kan
 • Soylu : öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
 • Sökmen : selçuklular çağında hasankeyf artuklu beyliği`ni kuran
 • Sönmez : sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
 • Sözen : ıyi ve güzel konuşan kimse
 • Sözer : ıyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
 • Süalp : asker yiğit
 • Süer : er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
 • Sümer : aşağı mezopotamya`da bir bölge sümer ülkesi; m.ö. 400 yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi
 • Sadeddin : dinin mübarek kişisi.
 • Sadullah : allahü teâlânın saadeti.
 • Sadun : uğurlu olan, uğur getiren.
 • Safa : saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
 • Saffet : saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.
 • Saffan : saf, halis.
 • Salahaddin : dine bağlı, dini düzgün.
 • Sâman : servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
 • Sedat : doğru ve haklı
 • Selami : barış, huzur ve selamet sahibi.
 • Selçuk : sel gibi akan.
 • Selman : barışçı, sulhçu.
 • Serdar : asker başı, kumandan, komutan, reis.
 • Serhat : sınır boyundaki asker.
 • Sertaç : başa konan taç.
 • Server : baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
 • Sevban : elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
 • Seyfi : kılıç kuşanmış, asker.
 • Seyfullah : allah’ın kılıcı, askeri.
 • Seymen : çiftlik bekçisi.
 • Seyyid : efendi, bey, peygamber efendimizin torunu hazret-i hüseyin’in soyundan gelenler.
 • Sezgin : sezen sezici, duygulu, hassas.
 • Sinan : mızrak, süngü.
 • Sirac : lamba, ışık, güneş, ay.
 • Siraceddin : dinin kandili.
 • Siyami : oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
 • Soner : bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.
 • Sunullah : allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Şahin : küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan
 • Şahinalp : şahin gibi yiğit
 • Şahiner : şahin gibi yiğit
 • Şan : iyi tanınma, ün
 • Şanal : adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol
 • Şanlı : ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi
 • Şanlıbay : iyi ün sahibi ve varsıl kimse
 • Şansal : adını, şanını her yana duyur, şan ver
 • Şanver : ünün, şanın her yana yayılsın
 • Şen : yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli
 • Şener : neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
 • Şenol : her zaman neşeli ol
 • Şensoy : soyu şen kimse, şen soydan
 • Şimşek : çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
 • Şölen : eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapı
 • Şaban : aralık, fasıla.
 • Şabi : cemaat ehli.
 • Şadan : sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
 • Şahap : alev, ateş parçası, akan yıldız.
 • Şahinalp : şahin gibi yiğit.
 • Şahsüvar : usta binici, çok iyi ata binen.
 • Şâfi : şefaat eden, şifa veren.
 • Şarani : saçı gür
 • Şecaeddin : dinin kahramanı, dinin yiğidi.
 • Şehlevent : uzun boylu, yakışıklı genç.
 • Şemseddin : dinin güneşi.
 • Şemsi : güneş gibi parlayan.
 • Şerafeddin : dinin şereflisi.
 • Şeref : asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
 • Şevket : büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.
 • Şevki : şevkli, neşeli, istekli.
 • Şeyban : saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
 • Şihab : cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
 • Şihabeddin : dinin parlak yaldızı.
 • Şinasi : tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.
 • Şir : aslan.

T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Talas : yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
 • Talay : dal gibi ince, ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
 • Talaz : dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
 • Talu : iyi, güzel, seçilmiş, seçkin
 • Tamar : bkz. Damar
 • Tamay : dolunay, ay`ın dolgun durumu
 • Tamer : bütünüyle yiğit, tam yiğit
 • Tamerk : tam güçlü, özerk
 • Tan : güneş`in doğmasından önceki zaman, şafak
 • Tanalp : şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
 • Tanay : şafak kızıllığının ay`ı, şafak vaktinin ay`ı
 • Tanberk : şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
 • Tanbey : şafak beyi, şafak vaktinin beyi
 • Taner : şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
 • Tanerk : şafak gücü; güçlü şafak
 • Tanju : yücelik, ululuk, çinlilerin türk hakanlarına verdiği unvan, kağan, hakan, hükümdar.
 • Tankut : uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
 • Tansel : şafak vaktinin seli
 • Tansoy : şafak gibi güzel soydan kimse
 • Tansu : şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları hayran eden ve doğaüstü sayılan olay,
 • Tanyel : şafak vaktinin yeli
 • Tanyer : şafağın doğduğu yer
 • Taran : tarla, geniş toprak, geniş yer
 • Tarhan : soylu kimse, bey varsıl kimse
 • Tarkan : eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
 • Taşan : yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
 • Taşar : kabına sığmaz, coşar, coşkun
 • Taşkın : taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını
 • Taylan : uzun boylu ve yakışıklı kimse
 • Tekay : biricik ay,
 • Tekin : bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
 • Teoman : hun imparatoru mete`nin, yani oğuz han`ın babası
 • Tınaz : ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
 • Timuçin : büyük moğol imaparatorluğu`nun kurucusu cengiz`in asıl adı
 • Timur : demir; timurlenk, aksak timur da denilen ünlü türk-moğol imparatoru, yıldırım beyazıt`ı tutsak eden kimse
 • Tokcan : doymuş kimse
 • Toker : gözü gönlü tok yiğit
 • Tolga : savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
 • Tolonay : dolunay, ay`ın on dördündeki durumu
 • Tolun : dolgun, dolun, bedir
 • Tonguç : ılk çocuk; çocuk
 • Toprak : toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
 • Toros : anadolu`nun güneyinde, akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
 • Toygar : çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
 • Tuna : karaormanlardan doğup karadeniz`e dökülen, abrupa`nın volga`dan sonra en uzun ırmağı
 • Tunacan : sevgili tuna, can tuna
 • Tuncel : tunçtan yapılmış el
 • Tuncer : tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
 • Tunç : bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl alaşım
 • Tutku : bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
 • Türkcan : can türk, sevgili türk
 • Türker : yiğit türk, er türk
 • Türkmen : oğuz türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
 • Taceddin : dinin tac

U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Uca : ulu, yüce, yüksek, erişilmez
 • Uğur : insana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey
 • Uğuralp : uğurlu yiğit
 • Ulaş : (“varmak, ardından koşup yetişmek” anlamına gelen “ulaşmak”tan buyruk) yetiş, eriş
 • Ulu : çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
 • Ulualp : yüce yiğit, ulu yiğit
 • Ulubay : yüce ve zengin kimse
 • Uluhan : yüce kağan
 • Umay : hint okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinde uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu, devlet kuşu, devlet kuşu;
 • Umut : ummaktan doğan iç erinci, umulan şey, ümit
 • Ural : asya`da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp hazer denizi`ne dökülen bir ırmak
 • Utkan : ateşli kan, od kan
 • Utku : birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
 • Uygar : uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları olan bir ülkede yaşayan
 • Uygur : vıı. Yüzyılda orta asya`da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
 • Uysal : yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar
 • Uzay : bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk
 • Uzel : usta el, becerikli el, işe yatkın el
 • Uzer : becerikli yiğit

Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Üçer : üç yiğit
 • Ülgen : ulu, yüce, yüksek, sağlam;
 • Ülkü : kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek
 • Ünal : ad sahibi ol, ünlen, tanın
 • Ünalan : ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi
 • Ünalp : ünlü yiğit
 • Ünay : ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan ay
 • Üner : ünlü yiğit
 • Ünlü : herkesçe tanınan, ün salmış olan, tanınmış
 • Ünsal : her yana adını duyur
 • Ünver : her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen
 • Ürkmez : korkmaz
 • Ürün : doğadan elde edilen yararlı şey

V Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Vakkas : savaşçı, okçu.
 • Vakur : ağırbaşlı, temkinli.
 • Vakıf : duran, ayakta duran.
 • Vâlâ : yüksek, yüce.
 • Vecdi : ilahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
 • Vecit : vecde gelen, ilahi cezbe ile bayılan.
 • Vecihi : bir kavmin büyüğü.
 • Vedat : sevgi ve dostluk gösteren.
 • Vefa : sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.
 • Veli : ermiş.
 • Varan : giden, varan varlık : var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para mal, mülk ve genel olarak zenginlik varol her zaman yaşa
 • Vural : vurarak al, vurup al.
 • Vurgun : vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun

Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Yağan : yağış
 • Yağız : koyu buğday rengi, esmer
 • Yağızalp : esmer, yiğit, karayağız yiğit
 • Yalaz : ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz
 • Yalazalp : yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit
 • Yalçın : düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik
 • Yalçıner : sarp yiğit, dik yiğit
 • Yalgın : ılgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
 • Yalım : ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev
 • Yalın : çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
 • Yalınalp : katışıksız yiğit, sade yiğit
 • Yalkın : yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
 • Yalman : düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
 • Yamaç : dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
 • Yaman : işbilir, kurnaz, becerikli
 • Yankı : sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
 • Yavuz : çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
 • Yavuzalp : korkusuz yiğit, yaman yiğit
 • Yenal : yenerek al
 • Yener : oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
 • Yengi : üstün gelme, yenme, utku, zafer
 • Yetkin : yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
 • Yıldıralp : korkutan yiğit, yıldıran yiğit
 • Yıldıray : parıldayan ay, ışık saçan ay
 • Yıldırım : büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek; osmanlı imparatoru yıldırım beyazıt`ın adından
 • Yiğit : güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
 • Yiğitalp : yiğitler yiğidi, erler eri
 • Yiğitcan : güçlü ve yürekli kimse
 • Yöntem : bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
 • Yurdakul : yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
 • Yüce : yüksek, büyük, erişimez, ulu
 • Yücel : yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, büyük ol, ulu ol
 • Yüksel : yükseklere çık, yücel; ilerle
 • Yahya : canlı, hayat süren.
 • Yaver : yardım edici, imdada koşan.
 • Yavuz : yaman, korkusuz.
 • Yekta : tek, eşsiz, benzersiz.

Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 • Zafer : maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.
 • Zâfir : zafer kazanan, üstün gelen.
 • Zamir : yürek, iç, vicdan.
 • Zekai : çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
 • Zekeriyya : erkek zat.
 • Zeyd : artan, çoğalan.
 • Zeynel : süslü.
 • Ziver : süs, ziynet ehli.
 • Ziya : ışık, aydınlık, nur.
 • Ziyad : fazlalık, çokluk, bolluk.
 • Zübeyr : akıllı.

  Yorum yapın